Działka z PnB – Hotel Sosnówka k. Karpacza

Budynek hotelowy z zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

Budynek hotelowy

Koło Karpacza

Budynek hotelowy z zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w powiązaniu z istniejącym budynkiem pensjonatowym w Sosnówce przy ulicy Liczyrzepy 62 na działkach nr 274/8 i 274/10

DZIAŁKA O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI : 1,0256 ha
POW. ZABUDOWY: 2285,53 m2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA – ISTNIEJĄCY
BUDYNEK: 657,20 m2
POW. UŻYTKOWA KONDYGNACJI
NAZIEMNYCH: 6502,26 m2
POW. UŻYTKOWA KONDYGNACJI
PODZIEMNYCH: 6209,81 m2

PUM – SUMA : 4283,49 m2