Nieruchomość Ocieszyn k. Obornik


Działka pod AG z MPZP

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa pod akwizycję gospodarczą.
Działka o łącznej powierzchni 12 043 m2 znajduje się w miejscowości Ocieszyn tuż przy
trasie S 11 łączącej Poznań z Obornikami (Oborniki 6 km, Poznań 25 km).
Kształt: kwadrat
Front działki: 115 m
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
oznaczona symbolem 2P/U, teren pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub
zabudowę usługową.
Powierzchnia zabudowy działki nie większa niż 60%.
W zagospodarowaniu nieruchomości od strony północnej należy uwzględnić przebieg
istniejącego gazociągu tranzytowego DN1400. Ze względu na konieczność uwzględnienia
strefy kontrolowanej wzdłuż gazociągu wynoszącą 25 m od osi gazociągu oraz obejmujący
obszar ok. 2700 m2, teren ten nie może zostać zabudowany. Można przeznaczyć go pod
zabudowę parkingu.

Cena: 95 zł/m2
Cena ofertowa: 1 144 085 zł netto + VAT