Marmur Parador – Kopalnia

Prospekt informacyjny

Marmur Parador

Kopalnia Espejon

Teren zwany Monte de Palosites jest położony w zasobach komunalnych gminy Espejon. KING TRUST SL jest dzierżawcą wspomnianych gruntów na czas nieokreślony, na podstawie umowy najmu podpisanej w miesiącu kwietniu 2013 r.

Eksploatacja złoża Parador sięga roku 1997 od momentu przyznania licencji
handlowej firmie EXMINSA, która następnie przekazała ją firmie TINO CANTERAS S.A., która z kolei dokonała dalszego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wielkości wydobycia, budowę fabryki do produkcji wyrobów gotowych i zwiększenie udziału produktu na rynku.